česky english

Postup prací

Základní postup

 • navštívíme věřitele
 • projdeme soupis pohledávek, včetně veškerých dostupných informací a dokumentace
 • vybereme tzv. živé kauzy
 • uzavřeme s věřitelem smlouvu = vstoupíme do pozice věřitele, nebo budeme jednat jménem věřitele
 • obratem osobně kontaktujeme dlužníka
 • zjistíme si o dlužníku stav jeho majetku, závazků a reálných možností
 • předložíme dlužníkovi varianty řešení

DOHLÍŽÍME nad plněním a dodržováním sjednaných termínů dlužníka pomocí

 • příkladů (z námi provedených exekucí, z uzavřených a z plněných dohod)
 • dobrovolného dozajištění závazků
 • empatickým a flexibilním přístupem
 • nabídkou právních služeb
 • vytvořením osobního vztahu
 • případně jinými formami
 • motivujeme dlužníka k maximálně rychlé dohodě

POKUD k dohodě nelze dojít, tzn. pokud dlužník nespolupracuje, pak

 • v rychlé kooperaci s právníkem, rozhodčím soudcem a exekutorem provedeme nezbytné právní úkony
 • obrátíme se na příslušný soud
 • posunujeme realizaci k vydání exekučního titulu
 • při nařízení exekuce spolu pověříme exekutora jejím provedením
 • dohlížíme nad průběhem prací a aktivně posouváme případ k co nejefektivnějšímu výsledku

FLEXIBILNĚ upravujeme postup na základě nových skutečností, poměrů dlužníka a možností věřitele

 

Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009