Kdo je Good Time's – o nás

Good Time´s je konzultační a marketingová agentura

Good Time´s se specializuje na oblasti :

Tým profesionálních specialistů Good Time´s pro projekt Pravé Pivní Lázně® vytvářel v minulosti v následujících odbornostech :

Služby pro tyto řetězce :

Tým profesionálních specialistů Good Time´s pro projekt Pravé Pivní Lázně® spoluvytvářel v minulosti v následujících odbornostech částečně :

Služby pro tyto řetězce :

Tým profesionálních specialistů Good Time´s vždy stavěl své postupy na dodržování nezbytných a fungujících

Standardech faktorů úspěchu provozoven:

Dodržování komplexního provozního projektu + manuálu provozovny
(vždy je připraven, sepsán, odzkoušen a pravidelně aktualizován na základě praktických zkušeností v provozovně „Matky“ = pilotní projekt)