česky english

Ceník služeb

Informace o placení a čerpání služeb:

  • Ceník za poskytování služeb se řídí vždy tarifem obsaženým ve smlouvě.
  • Klient může ve smlouvě oprávnit k čerpání služeb i další členy - své rodinné příslušníky a partnera/partnerku. V takovém případě jsou služby za členy vyúčtovány a hrazeny klientem.
  • Zákazník platí měsíční zálohy na platby 3. stranám. Po vyčerpání záloh platí za klienta GT Services a následně klintovi vše přeúčtuje.
  • Vyúčtování probíhá každý kalendářní měsíc. Klient obdrží přehled všech plateb 3. stranám a infomarce o počtu čerpaných služeb. Přeplatky ze záloh jsou převáděny do dalšího měsíce.
  • Ve smlouvě je vymezena pohotovostní doba, kdy může klient a členové volat svému operátorovi.

Aktuálně platný ceník za poskytovaní služeb GT Services.

Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Jak služby fungují | FAQ | Ceník | Kontakt
Copyright © 2010 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009