česky english

Postup prací

Příprava

 • klient kontaktuje naší konzultační agenturu
 • sdělí nám svou individuální potřebu
 • pokusíme se pro jeho potřebu najít adekvátní dotaci
 • pokud přiměřená dotace existuje, objasníme klientovi podmínky dotace
 • klient nám zašle základní ekonomické a identifikační ukazatele o své firmě či obci
 • prověříme a nastavíme, aby ukazatele vyhovovaly formálním potřebám vyhlašovatele dotace

Pokud se nám dílo podaří, můžeme podepsat smlouvu o spolupráci

Vypracování a odevzdání

 • klient při podpisu smlouvy hradí první část poplatku za projektovou žádost
 • klient získává detailní soupis podkladů, jež potřebujeme k vypracování projektové žádosti
 • začínáme pracovat na projektové žádosti a případně i na studii proveditelnosti
 • čeká nás hodně naší kancelářsko terénní práce a několik společných konzultací s klientem
 • po předání požadovaných podkladů hradí klient druhou část poplatku za vypracování projektové žádosti a studie proveditelnosti
 • projektová žádost a studie proveditelnosti (dále jen „materiály) se musí odevzdat buď k určitému konkrétnímu datu, či kontinuální formou podání

Projektovou žádost a studii proveditelnosti podáme k vyhlašovateli dotace a klient uhradí třetí část poplatku za vypracování těchto materiálů

Zkoumání

 • materiály procházejí několik týdnů zkoumáním odpovědných komisařů, zda jsou po formální stránce vypracovány v souladu se zadávací dokumentací
 • pokud je v materiálech objeven formální nedostatek, pak má vyhlašovatel dotace právo materiály vrátit žadateli
 • v tu chvíli není možné dotaci získat a naše agentura vrací klientovi část poplatku za vypracování materiálů
 • pokud materiály projdou zkoumáním formální způsobilosti ze strany komisařů pozitivně, pak projektová žádost klienta postupuje do závěrečné fáze hodnocení
 • komise složená buď z evropských, ministerských, či krajských úředníků prostuduje materiály

V případě, že v materiálech nenajdou ekonomické, či systémové chyby, mohou projektovou žádost doporučit ke schválení

Schválení úhrady dotace závisí na:

 • objemu rozdělovaných finančních prostředků
 • počtu přihlášených žádostí
 • výši finančního vyjádření přihlášených žádostí
 • smysluplnosti projektu
 • přínosu projektu pro společnost
 • na možné udržitelnosti projektu
 • respektive na předjednáních té které jednotlivé dotace s příslušnými komisaři

Dotace je vyplacena jednorázově, či po částech
Klient uhradí poplatek za schválení dotace agentuře
Práce agentury končí

Dohra

 • klienta čeká nemalá administrativní práce s účetní a provozní historizací dotace
 • klient má povinnost cca pětileté udržitelnosti projektu, na nějž byla dotace poskytnuta
 • pokud projekt probíhá dle projektové žádosti a studie proveditelnosti, pak klient získal úžasně snadno nemalé a nevratné finanční prostředky
 • klientovi se otevřela možnost zrychlit a zefektivnit svoje podnikání
 • klient může svým voličům, kolegům a spoluobčanům opravdu viditelně a rychle pomoci

JINÝMI SLOVY, PRÁCE NA ŽÁDOSTI O DOTACI MÁ JEDNOZNAČNĚ SMYSL!!!!

 

Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009