česky english

Slovníček

Základní pojmy

  • Zadávací dokumentace = o čem je dotace a o čem bude projektová žádost
  • Projektová žádost = stručný popis záměru a současně žádost o dotaci
  • Studie proveditelnosti = podrobný popis záměru
  • Vyhlašovatel výzvy = poskytovatel či sub poskytovatel dotace
  • Formální úplnost = dodržení formálních parametrů zadávací dokumentace
  • Obsahová správnost = naplnění obsahových požadavků zadávací dokumentace
  • Dotace = nevratná finanční částka sloužící pouze k rozvoji projektu klienta
Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009