česky english

O nás

Společnost DEBT COLLECTORS, s. r. o. působí na trhnu v oblasti řešení pohledávek od počátku roku 2002. Zkušenosti s danou problematikou u zakladatelů a klíčových pracovníků společnosti sahají do poloviny devadesátých let. Pracovní tým se skládá s profesionálů v různých oborech (psychologie, investigativní činnost, advokacie, finanční poradenství aj.), kteří úzce spolupracují s odborníky z řad exekutorů, konkursních správců, advokátů a ostatních účastníků dotčených v různých krocích řešení pohledávek.

Naše společnost má zkušenost s úspěšným řešením již tisíců pohledávek a klade maximální důraz na práci v terénu a individuální přístup ke každému dlužníkovi, pro kterého se vždy hledá originální řešení „šité na míru“ pro zajištění maximální výtěžnosti z pohledávky.

Většinový podíl řešených a úspěšně vyřešených kauz je z pohledávek, které naše společnost odkoupila od klientů, kterými jsou především banky, leasingové společnosti a ostatní finanční instituce. Významnou část portfolia případů tvoří pohledávky, které řešíme pro naše stálé i jednorázové klienty a způsob, razance a profesionalita řešení se neliší od pohledávek vlastních.

Nezanedbatelnou a pro klienty z dlouhodobého hlediska ekonomicky přínosnou formou spolupráce je konzultační činnost při auditu stávajících pohledávek klienta nebo ihned při vznikání pohledávek a naší pomoci při rozhodování o dalším postupu nebo ještě před vznikem složitě vymahatelné pohledávky. Často taková prevence nebo včasné kroky vedou ke zlepšení cash-flow, menšímu procentu vzniklých dlouhodobých pohledávek a v neposlední řadě k pozitivnějšímu image klienta ve vztahu k potenciálním dlužníkům jako subjektu, který řešení svých pohledávek neponechává náhodě a řeší je s patřičným důrazem, včas a bez výjimky.

Specializujeme se především na

 • odkup pohledávek od finančních institucí
 • oblasti úvěrů, půjček, leasingů
 • vymáhání neplacení nájemného
 • vystěhovávání nebytových i bytových prostor
 • doprava a stěhování
 • náhradní ubytování
 • spolupráce a konzultace
 • exekuce a dražby

Odkup pohledávek

 • zajištěných i nezajištěných, včetně dozajištění
 • pravomocně rozsouzených, zažalovaných i nezažalovaných
 • starých i nově vzniklých
 • od občanů, právnických osob, z konkursů i z dražeb

Realizační tým naší společnosti

 • pracuje 85% času v terénu
 • prošel kurzy základů psychologie a práva
 • má praktické zkušenosti s chováním, úskoky, planými sliby a jinými možnostmi dlužníků
 • je hodnocen na základě úspěšnosti vymožené částky
 • žádný případ pro něj není ztracený

Aktivně a dlouhodobě spolupracujeme s odborníky v oborech

 • právník (specialista na pohledávky)
 • konkursní správce
 • několik exekutorů
 • insolvenční správce
 • rozhodčí soudce
 • stálý tým terénních pracovníků

Reference

 • OKV Leasing
 • Česmad
 • Telefonica
 • Město Děčín
 • OBD Teplice
 • SBD Děčín
 • KB
 • Lidové bytové družstvo Praha 10
 • Škofin
Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009