česky english

Výhody našeho řešení

Díky mnohaleté praktické zkušenosti při řešení tisíců pohledávek a díky znalosti všech variantních řešení různých typů pohledávek dokážeme

 • okamžitě a fundovaně selektovat pohledávky na řešitelné a mrtvé (daňový odpis)
 • šetřit primární i sekundární režijní náklady všech stran a především věřitele (a to včetně nákladů na firmu řešící pohledávky věřitele)
 • využít veškerých výhod outsourcing řešení
 • včetně výhody psychologického účinku na dlužníka při kontaktu s cizím subjektem
 • zaručit vysokou pravděpodobnost zisku ztracených peněz pro věřitele
 • podstatně zkrátit termíny řešení pro věřitele
 • eliminovat možná rizika vyplývající z úpadku dlužníka
 • chránit věřitele před poškozením image společnosti

ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ POUZE POZITIVA

Sekundární výhody účinného řešení pohledávek

 • lepší cash flow
 • možnost investic generujících další zisk
 • zlepšující se platební morálka současných dlužníků
 • odfiltrování části nečestné klientely
 • lepší ekonomické zdraví subjektu pro dotčené orgány
 • obecná samovolná prevence
Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009