česky english

Slovníček

Základní pojmy

 • dlužník = subjekt, povinný poskytnout věřiteli plnění
 • exekuční titul = listitna oprávněného orgánu, ukládající určité osobě (povinnému) povinnost plnit v určitém čase
 • exekutor = odebírá dlužníkovi majetek
 • insolvenční správce = řeší definitivní dlužníkovo oddlužení
 • konkursní správce = řeší dlužníkovo oddlužení
 • oprávněný = subjekt s přiznaným právem na plnění závazku ze strany povinného, určeným exekučním titulem
 • pohledávka = právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) druhou osobou (dlužníkem)
 • povinný = subjekt s povinností uhradit závazek oprávněnému na základě exekučního titulu
 • rozhodčí soudce = řeší pohledávky zrychlenou cestou
 • věřitel = subjekt s právem na plnění závazku ze strany dlužníka
 • žalobce = subjekt, žádající o ochranu svých práv soudem
 • žalovaný = subjekt, na něhož byla u soudu podána žaloba
Good Time´s
Back to
Úvod | O nás | Postup prací | Výhody řešení | Slovníček | Kontakt
Copyright © 2008 - 2024 by GOOD TIMES , created by masojidek.cz 2009